Dongel-lisens (USB)

Aktivering av Mechanical

Hvordan vet jeg hvilken type lisens jeg har?

Lisens via USB

Det er et nummer (vanligvis 8 sifre) under maskinvarenøkkel-ID-nummeret på lisenssertifikatet som vist nedenfor.
Slik bruker du lisens via USB guiden.

Programvarelisens

Det står N/A under Hardware Key ID Number på lisenssertifikatet ditt som vist nedenfor.
Hvordan bruke programvarelisensen guiden.

Nettverkslisens: USB

Det er et nummer (vanligvis 8 sifre) under maskinvarenøkkel-ID-nummeret på lisenssertifikatet som vist nedenfor.
Slik bruker du nettverkslisens: USB guiden.

Nettverkslisens: Programvare

Det står N/A under Hardware Key ID Number på lisenssertifikatet ditt som vist nedenfor.
Slik bruker du nettverkslisens: Programvare guiden.

>