Meny
1. Start WCommute2. Søk undernett3. Velg program4. Lisensen lånes ut5. Ferdig
Lån av lisens utenfor nettverket (nettverkslisens via programvare)
Lån en lisens utenfor nettverket

Rull ned for å begynne å lese veiledningen

Start WCommute

Start Explorer på klienten for å låne lisensen og gå til følgende bane: C: \ Program Files \ IronCAD \ 20XX \ bin

Dobbeltklikk på WCommute.exe

2. Søk under nettverk

Klikk Søk undernettverk med mindre lisensserveren vises

3. Velg program

Velg programvareversjon i listen, fyll inn antall dager lisensen må reserveres på klienten og klikk deretter på Sjekk ut .

4. Lisensen lånes ut

Til høyre finner du lisensserverens informasjon og dato og klokkeslett for lisensen utløper (for å returnere lisensen før utløpet av tidsperioden, klikk på knappen Sjekk inn ). Den røde haken ved siden av programnavnet symboliserer at lisensen er kontrollert lokalt på klienten.

5. Tøm

Lisensen er nå utlånt fra din lisenspool. Bekreft dette ved å starte programmet uten nettverkstilkobling.